OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NA ZASTĘPSTWO
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich informuje, iż ulega przedłużeniu termin składania ofert na stanowisko Głównego księgowego na zastępstwo w wymiarze czasu pracy ¾ w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 4.
 
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego księgowego na zastępstwo" w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji lub pocztą na adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4 w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku (piątek) do godz. 15.00.
 
Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 
Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 424

Utworzono dnia: 03.12.2014

Dokument wprowadził:
Zdzisław Cygert

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

03.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

14.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

10.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

04.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Praca

03.12.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Praca