Już po raz 17. odbył się Gminny Konkurs Kronikarski „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. Ilość kronik biorących udział w Konkursie rośnie z roku na roku: w 2012 r. było ich 16, w 2013 r. – 17, w 2014 r. – 22. Natomiast w 2015 r. było ich aż 28, w tym jedna nie została zakwalifikowana do Konkursu. Były to następujące kroniki: w kategorii kronik sołeckich – Domachowo, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, Mierzeszyn, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, Warcz, w kategorii kronik organizacji pozarządowych – GZ LZS w Trąbkach Wielkich, Klub Seniora w Kłodawie, Klub Seniora w Mierzeszynie, Klub Seniora w Trąbkach Wielkich, OSP w Ełganowie, OSP w Mierzeszynie, OSP w Trąbkach Wielkich, UKS Kosynier Sobowidz, Parafia w Sobowidzu, w kategorii kronik szkolnych i instytucji samorządowych - Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich Filia w Mierzeszynie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, Przedszkole w Trąbkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Czerniewie, Szkoła Podstawowa w Kłodawie, Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich, Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół w Mierzeszynie. Zostały one ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z następujących osób:
Wawrzyniec Rozenberg – reporter „Polski Dziennika Bałtyckiego” (przewodniczący Komisji),  Małgorzata Kaczorowska – Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim (sekretarz Komisji), Emilia Grzyb – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” z Lędowa, Krystyna Redmann-Józefczyk – Kierownik Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Krzysztof Grynder – Prezes Wydawnictwa „Oskar” w Gdańsku i Wojciech Juchniewicz – nauczyciel w Liceum Plastycznym w Oliwie.
W/w Komisja podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 23 lutego 2015 roku w bibliotece w Trąbkach Wielkich ustaliła najlepsze kroniki:
w kategorii kronik sołeckich
1. kronika wsi Mierzeszyn (kronikarki Irena Kuchnowska i Ewa Papis)
2. kronika wsi Trąbki Wielkie (kronikarka (Wioleta Frydrych)
3. kronika wsi Graniczna Wieś (kronikarka (Barbara Morawska)
w kategorii kronik szkolnych i instytucji samorządowych
1. kronika Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich (kronikarka Kamilla Cieślak)
2. kronika GOKSiR w Trąbkach Wielkich (kronikarka Monika Kosznik)
3. kronika Przedszkola w Trąbkach Wielkich (kronikarki Angelika Dąbek i Agnieszka Krawczyk)
w kategorii organizacji pozarządowych
1. kronika Klub Seniora w Trąbkach Wielkich (kronikarka Genowefa Latocha i kronikarz Wiesław Kempa)
2. kronika OSP w Ełganowie (kronikarki Barbara Surma i Dominika Surma)
3. kronika OSP w Trąbkach Wielkich (kronikarka Wioleta Frydrych).
Ustaliła także najlepszą kronikę debiutującą w Konkursie oraz zawierającą najbardziej oryginalny element. Została nią kronika GOKSiR w Trąbkach Wielkich wykonana przez Monikę Kosznik.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się w Sali widowiskowej GOKSiR w dniu 26 lutego 2015 roku. Zanim to jednak nastąpiło przedstawiciele organizatorów udali się do Pszczółek, gdzie na tamtejszym cmentarzu na grobie Lidii Orzechowskiej złożyli kwiaty i zapalili znicz.
Nagrody wręczali Z-ca Wójta Jan Wiczling oraz Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński. Nagrodami dla najlepszych były: gęsie pióra z atramentem, talony o wartości 200 zł, dyplomy oraz zestaw upominków. Za drugie miejsca wręczone zostały dyplomy i talony o wartości 150 zł, a za trzecie dyplomy i talony o wartości 100 zł. Wszyscy kronikarze, których kroniki uczestniczyły w Konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Monika Kosznik z GOKSiR, za najlepszą kronikę debiutującą w Konkursie i za najbardziej oryginalny element w kronice, obdarowana została nagrodami Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego - piórem i Encyklopedią Gdańska. Nagrodę specjalną przyznała również Prezes LGD „Trzy Krajobrazy” z Lędowa Emilia Grzyb, która trafiła do Kamilli Cieślak.
Trzy nagrody rzeczowe zostały poza tym rozlosowane wśród wszystkich 35 kronikarzy biorących udział w Konkursie. Najwięcej szczęścia miały: Katarzyna Butowska (DPS w Zaskoczynie), która wylosowała iphone, Kamilla Cieślak (Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich) – teczkę i Patrycja Kuduk (Sołectwo wsi Warcz) – Encyklopedię Gdańska.
Podczas tej uroczystości ogłoszono także wyniki i wręczono nagrody w Konkursie stron internetowych.
Komisja w składzie: Dariusz Dolatowski (historyk i informatyk), Anna Krawycińska (z-ca dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim), Jacek Swis (twórca stron internetowych) zadecydowała o 1. miejscu dla strony internetowej wsi Trąbki Wielkie, o 2. miejscu dla strony internetowej wsi Kłodawa i o 3. miejscu dla strony internetowej wsi Sobowidz.
Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w 17. Gminnym Konkursie Kronikarskim „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej był występ Kabaretu „Pod napięciem”.
Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego. Jego organizatorami byli; Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Sponsorami zaś: „Elnaft” Sp. z o.o. w Trąbkach Wielkich, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w Lędowie.
  REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE
REKORDOWA ILOŚĆ KRONIK W KONKURSIE  
     
Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN