Już po raz 18. odbędzie się Gminny Konkurs Kronikarski "O Gęsie Pióro" imienia Lidii Orzechowskiej. Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Odbywa się on pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.
Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
- kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
- rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
- wymiana doświadczeń wynikających z prowadzenia kronik,
- wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik w Gminie Trąbki Wielkie.
Celem jest także uczczenie pamięci Lidii Orzechowskiej (na zdjęciu) - współtwórczyni Gminnego Konkursu Kronikarskiego.
Kartę zgłoszenia kroniki (wraz z kroniką) oraz Kartę zgłoszenia sołeckiej strony internetowej należy dostarczyć do sekretariatu GOKSiR do dnia 4 marca 2016 roku (piątek). Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 w bibliotece w Trąbkach Wielkich..
Nagrodami będą nie tylko te wymienione w Regulaminie, ale także nagrody rzeczowe. Będą one rozlosowane wśród wszystkich kronikarzy uczestniczących w Konkursie. Główną nagrodą rzeczową będzie rower.
Wszystkich kronikarzy zapraszamy do startu w Konkursie.

Lidia Orzechowska urodziła się 12 marca 1947 roku w Krakowie w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Bochni w 1961 roku rozpoczęła naukę w PTR (Państwowe Technikum Rolnicze) w Wojniczu (byłe województwo tarnowskie). W latach 1968 - 1974 pracowała w ZDUNiG w Żelisławkach (pow. gdański). Od 1974 roku była na rencie inwalidzkiej. W latach 1984 - 1990 pracowała na 1/2 etatu w WK ZSL w Gdańsku jako instruktor terenowy. 15 marca 1990 roku rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich na stanowisku dyrektora. Do jej sukcesów trzeba zaliczyć utworzenie zespołu muzyki dawnej i grupy teatralnej. Za swą pracę i osiągnięcia otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi.
Była osobą, która potrafiła wokół siebie zjednać ludzi, którym leżało na sercu dobro kultury i sportu na terenie Gminy. Mieszkańcy cenili ją za skromność i pracowitość. Zawsze powtarzała, że jest po to, by pomagać. Można ją było np. spotkać z chochlą na boisku, gdy przygotowywała "dyrektorską grochówkę" na zawody gimnazjalistów. Organizowała spotkania emerytów i - przebierała się za świętego Mikołaja, aby rozwozić prezenty dzieciom z najuboższych rodzin.
Zmarła w dniu 16 lipca 2004 roku.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA KRONIKI
KARTA ZGŁOSZENIA SOŁECKIEJ STRONY INTERNETOWEJ
  KONKURS KRONIK ORAZ SOŁECKICH STRON INTERNETOWYCH
 
     
Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN