REGULAMIN
2. TRĄBKOWSKA LIGA FUTSALU 2019

 
PATRONAT HONOROWY:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO MIECZYSŁAW STRUK
STAROSTA GDAŃSKI STEFAN SKONIECZNY
WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE BŁAŻEJ KONKOL

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

II. Miejsce i termin:

- hala sportowa w Trąbkach Wielkich przy ul. Sportowej 2;
- rozgrywki prowadzone będą w soboty od 5.01.2019 roku do 2.03.2019 roku (szczegóły w harmonogramie).

III. Cele Ligi:
- promocja i popularyzacja futsalu oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Trąbki Wielkie i okolic,
- integracja lokalnej społeczności piłkarskiej (zawodników, trenerów, działaczy i kibiców),
- zagospodarowanie czasu wolnego w okresie zimowym.

IV. Warunki uczestnictwa:
- w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2000 roku i starsi bez lub z przynależnością klubową,
- każda drużyna może zgłosić nieograniczoną ilość zawodników;
- każdy uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie,
- w przypadku braku posiadania badań lekarskich uczestnik występuje na własną odpowiedzialność.

V. Zgłoszenie do rozgrywek:
- zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać imiona i nazwiska zawodników (karta zgłoszenia – załącznik nr 1) reprezentujących daną drużynę z podpisami, datą urodzenia i miejscem zamieszkania, z zaznaczeniem kierownika drużyny i podaniem jego numeru telefonu oraz nazwę drużyny,
- drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.01.2019 roku drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
- ilość miejsc jest ograniczona (10 drużyn),
- wpisowe do Ligi wynosi 1000 zł od drużyny (płatne do 18.01.2019 r. na konto GOKSiR nr 57 8335 0003 0300 4636 2000 0001)
- opłata za zgłoszenie każdego zawodnika wynosi 10 zł (płatne przed rozpoczęciem kolejki, w której zagra dany zawodnik na konto GOKSiR nr
57 8335 0003 0300 4636 2000 0001),
- zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu Trąbkowskiej Ligi Futsalu 2019.

VI. Przepisy gry:
  1.Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 40 m x 20 m z bramkami o wymiarach 3 m x 2 m.
  2. Czas gry 2 x 20 minut. Czas przerwy 5 minut.
  3. Mecze rozgrywane będą piłką numer 4 przystosowaną wyłącznie do gry w hali.
  4. Składy 5-osobowe (bramkarz + 4 zawodników w polu).
  5. Liczba zmian jest nieograniczona. Zmian można dokonywać jedynie w środkowej strefie boiska.
  6. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
  7. Bramkę można zdobyć bezpośrednio po rozpoczęcia gry, z rzutu wolnego bezpośredniego oraz z rzutu rożnego. Rzut z autu traktowany jest jak rzut wolny pośredni.
  8. Rzut z autu wykonywany jest wyłącznie nogą.
  9. Wznowienie gry od bramki – piłka musi zostać wprowadzona do gry przez bramkarza wyłącznie ręką. Podczas wrzutu piłka może przekroczyć środkową linię boiska.
10. Piłkarze drużyny przeciwnej przy rozpoczęciu gry od środka muszą zachować odległość minimum 3 m, a przy aucie, rzucie karnym, wolnym i rożnym minimum 5 m od piłki.
11. Jeśli piłka dotknie sufitu, grę wznawia drużyna przeciwna rzutem z autu z najbliższego punktu linii bocznej boiska.
12. Zabroniona jest gra wślizgiem w bezpośrednim kontakcie z rywalem, dozwolona jest gra wślizgiem w sytuacjach „ratunkowych”.
13. Zawodnik zostanie wykluczony z gry za: brutalny faul, agresywne zachowanie, notoryczne używanie wulgarnych słów.
14. Sędziowie prowadzący zawody mogą ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Pokazanie 3 żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w różnych meczach powoduje automatyczne wykluczenie go w najbliższym meczu. Pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do momentu utraty bramki. Jeśli karę odbywa 2 zawodników, a ich drużyna straci gola, drużynę uzupełnia tylko jeden zawodnik. Zawodnik ukarany bezpośrednio czerwoną kartką za złośliwy lub bardzo brutalny faul oraz za niesportowe zachowanie pauzuje w co najmniej 1 meczu. O długości kary decydują sędziowie wraz z organizatorem.
15. W Lidze obowiązuje zasada fauli kumulowanych: po 6 faulu w każdej połowie i każdym następnym sędziowie dyktują rzut karny z 10 metrów.
16. Drużyna, która nie stawi się na wyznaczony mecz zostaje ukarana walkowerem 0-5.

VII. System rozgrywek, punktacja:
1.System rozgrywek to jedna runda w systemie każdy z każdym.
2. Punktacja: mecz wygrany - 3 pkt.; remis - 1 pkt.; porażka - 0 pkt.
3. O kolejności miejsc w tabelach decydują:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) bilans bezpośrednich spotkań między zespołami,
c) stosunek bramek,
d) większa ilość strzelonych bramek,
e) konkurs rzutów karnych.
4. W trakcie rozgrywek prowadzona będzie klasyfikacja "Fair Play" wg następujących zasad punktowych: faul (1 pkt), napomnienie (ż.k.) - (5 pkt), wykluczenie (cz.k) - (20 pkt), walkower - (20 pkt). W przypadku jednakowej ilości punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji "Fair Play" decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli.

VIII. Nagrody:
Na koniec rozgrywek zostaną przyznane wyróżnienia pierwszym trzem drużynom Ligi: puchary, medale i dyplomy. Indywidualne wyróżnienia zostaną przyznane pięciu najlepszym zawodnikom Ligi, którzy utworzą tzw. „Złotą Piątkę”.
Specjalną nagrodę otrzyma także drużyna, która zgromadzi najmniej punktów w klasyfikacji „Fair play”.

IX. Postanowienia końcowe:
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator zapewnia obsadę sędziowską,
- informacje o Lidze zamieszczane będą na stronie www.goksir-trabkiwielkie.pl i na facebooku GOKSiR,
- kapitanowie drużyn odpowiedzialni są za zachowanie swoich zawodników oraz przestrzeganie regulaminu hali sportowej, a w szczególności za utrzymanie czystości w szatni, umywalni, pod natryskami oraz w WC,
- każdy z zawodników zgłaszając się do rozgrywek wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku w postaci fotografii i materiałów wideo wraz z późniejszą ich publikacją,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wynikną w trakcie rozgrywek,
- rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych oraz interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi rozgrywek.

LICZNIK ODWIEDZIN