W związku z licznymi głosami ze szkół muzycznych do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego "Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich" wprowadzone zostały zmiany.
Są one następujące:
Punkt 6 regulaminu: "W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas trąbki wszystkich typów Szkół Muzycznych I st." uzyskał po zmianie brzmienie: "W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas trąbki wszystkich typów szkół muzycznych".
Punkt 8 regulaminu: "Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie urodzeni w 2009 r. i młodsi, II grupa – uczniowie urodzeni od 2005 do 2008 r." uzyskał po zmianie brzmienie: "Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie urodzeni w 2009 r. i młodsi, II grupa – uczniowie urodzeni w 2008 i 2007 r., III grupa – uczniowie urodzeni w 2006 i 2005 r."
Punkt 10 regulaminu: "Czas prezentacji nie powinien przekroczyć: 4 minut dla grupy I, 6 minut dla grupy II" uzyskał po zmianie brzmienie: "Czas prezentacji nie powinien przekroczyć: 4 minut dla grupy I, 6 minut dla grupy II i III."
Pozostałe punkty regulaminu nie uległy zmianie.
Pełny tekst regulaminu z uwzględnieniem zmian znajduje się w załączniku.

Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN