Tegoroczny XIV finał gminnego przeglądu kronik odbył się dnia 28 lutego2012 r. Na konkurs zgłoszono 16 kroniki z naszej Gminy. Naszą gminę , już od wielu lat reprezentują kronikarze z naszych sołectw.

Komisja w składzie:

Romualda Tomczuk- przewodnicząca

Krystyna Stępniewska

Stanisław Szulist

oceniła kroniki zgłoszone do gminnego konkursu i złożone u dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Po wnikliwej analizie komisja dokonała następującej oceny:

    a) w kategorii kronik dokumentujących działalność organizacji i stowarzyszeń najwyżej oceniona została kronika Biblioteki w Mierzeszynie. W tej kategorii zgłoszone zostały trzy kroniki.
    b) w kategorii kronik szkolnych najwyżej oceniona została kronika Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie.
    c) w kategorii kronik dokumentujących życie sołectw (wpłynęło siedem kronik) komisja wyróżniła trzy kroniki:

  I miejsce – kronika sołectwa w Trąbkach Wielkich
 II miejsce – kronika sołectwa w Kleszczewie
III miejsce – kronika sołectwa w Ełganowie.

Anna Chmielewska
W dniu 27 lutego br. w sali widowiskowej GOKSiR odbyło się uroczyste podsumowanie XV Gminnego Konkursu Kronikarskiego "O Gęsie Pióro" im. Lidii Orzechowskiej zorganizowanego pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józefa Sroki.
Tym razem do Konkursu zgłoszono 18 kronik: 2 w kategorii organizacji pozarządowych, 7 w kategorii kronik szkół i organizacji samorządowych i 9 w kategorii kronik sołeckich, a w skład Komisji Konkursowej weszli: Bożena Kłodnicka - Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich, Krystyna Stępniewska - Kierownik organizacyjny Urzędu Gminy Trąbki Wielkie oraz

Więcej…

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich zaprasza na koncert Grupy Radnyna.
Koncert ten odbędzie się w sali widowiskowej GOKSiR w dniu 27 lutego (środa) o godzinie 18.00.
Grupa Radnyna wykonuje muzykę dawną, pochodzącą z wieków od XII do XVII. Najbliższa jest im jednak stylistyka średniowiecza, więc w repertuarze dominują utwory z tegoż okresu. Są to głównie pieśni świeckie o tanecznym charakterze, choć nie stronią od muzyki sakralnej.Czerpiąc ze źródeł historycznych odtwarzają utwory zarówno anonimowych, jak i znanych obecnie, a uznawanych wówczas kompozytorów.Jest to zespół

Więcej…

Już po raz 15. odbędzie się Gminny Konkurs Kronikarski "O Gęsie Pióro" imienia Lidii Orzechowskiej.
Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.
Odbywa się on pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola.

Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań

Więcej…

LICZNIK ODWIEDZIN