REGULAMIN
XVII GMINNEGO KONKURSU KRONIKARSKIEGO
„O GĘSIE PIÓRO”
IM. LIDII ORZECHOWSKIEJ

 


I. Cel
Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
- kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
- rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
- wymiana doświadczeń wynikających z prowadzenia kronik,
- wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik w Gminie Trąbki Wielkie,
- uczczenie pamięci Lidii Orzechowskiej – byłej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

III. Patroni
Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józefa Sroki.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dokumentujące działalność lokalnych środowisk na terenie Gminy Trąbki Wielkie
2. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dotyczące 2014 roku.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie kroniki do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku (piątek).
4. Karta zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.


V. Kryteria oceny kronik
Kroniki będą oceniane pod względem:
- wartości poznawczej i dokumentacyjnej,
- estetyki, dbałości piśmienniczej i graficznej,
- językowym i atrakcyjności merytorycznej,
- pomysłowości w zapisywaniu faktów historycznych,
- autorskiego wkładu w prowadzeniu kroniki

VI. Nagrody

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

2. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze Kroniki w następujących kategoriach:
- Kroniki sołeckie,
- Kroniki szkolne i organizacji samorządowych,
- Kroniki organizacji pozarządowych.
3. W każdej kategorii Komisja Konkursowa ustali trzy najlepsze Kroniki, które zajmą I, II, III miejsce.
4. Autorzy trzech najlepszych Kronik w każdej kategorii otrzymają talony o następującej wartości: za zajęcie I miejsca – 200 zł, za zajęcie II miejsca – 150 zł, za zajęcie III miejsca – 100 zł.
5. Autorzy wszystkich Kronik otrzymają dyplomy.
6. Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne dla:
- kronikarza (-y), który (-rzy) w prowadzonej Kronice zastosuje (-ą) najbardziej oryginalny element - nagroda rzeczowa Wójta Gminy Trąbki Wielkie,
- kronikarza (-y), którego (-ych) kronika zajmie najwyższe miejsce spośród kronik, które biorą udział po raz pierwszy w Konkursie - nagroda rzeczowa  Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

VII Postanowienia końcowe
1. Wyniki Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej GOKSiR (www.goksir-trabkiwielkie.pl).
2. W okresie dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników najlepsze Kroniki w każdej kategorii będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Bibliotece głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Po tym terminie Kroniki zostaną zwrócone właścicielom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac zwycięskich w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami).

4. Szczegółowych informacji o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 58 682 83 60 oraz pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

Trąbki Wielkie, dnia 30.06.2014 r.

LICZNIK ODWIEDZIN