W związku z licznymi głosami ze szkół muzycznych do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego "Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich" wprowadzone zostały zmiany.
Są one następujące:
Punkt 6 regulaminu: "W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas trąbki wszystkich typów Szkół Muzycznych I st." uzyskał po zmianie brzmienie: "W Konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas trąbki wszystkich typów szkół muzycznych".
Punkt 8 regulaminu: "Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w dwóch grupach wiekowych:

Więcej…

W dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) odbędzie się 4. Edycja Konkursu Trąbkowego „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” imienia profesora Szymona Pawłowskiego. Patronat nad Konkursem sprawują: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Zespół Golec uOrkiestra. Celem Konkursu jest popularyzacja gry na trąbce wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych, podnoszenie poziomu i nauczania gry na trąbce, szerzenie kultury muzycznej w środowiskach lokalnych i promocja Gminy Trąbki Wielkie.
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas trąbki wszystkich typów szkół

Więcej…

LICZNIK ODWIEDZIN