Wydarzeniem towarzyszącym 9. Międzynarodowemu Konkursowi „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” była próba pobicia Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób grających na trąbkach jednocześnie. Grali uczestnicy Konkursu, ich nauczyciele i jurorzy. Grali również trębacze, którzy specjalnie przyjechali na to wydarzenie, a wśród nich członkowie Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Pinczynie. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale z rąk Starosty Weroniki Wróbel i Wójt Gminy Trąbki Wielkie Izabeli Malinowskiej.

Więcej…

W dniu 8 czerwca 2024 roku (sobota) w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich odbędzie się 9. Międzynarodowy Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego. Konkurs odbywa się pod patronatami: Senatora RP Ryszarda Świlskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Starosty Gdańskiego Jarosława Karnatha i Wójt Gminy Trąbki Wielkie Izabeli Malinowskiej. Uczestniczyć w nim będą 54 osoby z 25 szkół z 10 województw i z Litwy.

Więcej…

LICZNIK ODWIEDZIN