W dniu 13 kwietnia 2019 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbyła się Gala 21. Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. Przedstawione zostały wtedy decyzje Komisji Konkursowej działającej w składzie: Mirela Formella z Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich, Małgorzata Kaczorowska ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Joanna Łabasiewicz z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, Roman Ciesielski z Redakcji Kwartalnika „Neony – Tożsamość” oraz Wawrzyniec Rozenberg z Redakcji „Echa Pruszcza Gdańskiego”. Spośród 5 kronik sołeckich (Sołectwa Graniczna Wieś, Sołectwa Kaczki, Sołectwa

Więcej…

W dniu 13 kwietnia 2019 roku (sobota) o godzinie 15.00 w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbędzie się Gala 21. Gminnego Konkursu Kronikarskiego im. Lidii Orzechowskiej. Wtedy to ogłoszone zostaną wyniki Konkursu i wręczone nagrody. Nagrody otrzymają autorzy wszystkich zgłoszonych do Konkursu kronik. W części artystycznej wystąpi znany i lubiany Artysta. Bedzie też można zapoznać się z wszystkimi zgłoszonymi do Konkursu kronikami. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.Więcej…

REGULAMIN
XVII GMINNEGO KONKURSU KRONIKARSKIEGO
„O GĘSIE PIÓRO”
IM. LIDII ORZECHOWSKIEJ

 


I. Cel
Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
- kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
- rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
- wymiana doświadczeń wynikających z prowadzenia kronik,
- wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik w Gminie Trąbki Wielkie,
- uczczenie pamięci Lidii Orzechowskiej – byłej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

III. Patroni
Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dokumentujące działalność lokalnych środowisk na terenie Gminy Trąbki Wielkie
2. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dotyczące 2014 roku.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie kroniki do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku (piątek).
4. Karta zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.


V. Kryteria oceny kronik
Kroniki będą oceniane pod względem:
- wartości poznawczej i dokumentacyjnej,
- estetyki, dbałości piśmienniczej i graficznej,
- językowym i atrakcyjności merytorycznej,
- pomysłowości w zapisywaniu faktów historycznych,
- autorskiego wkładu w prowadzeniu kroniki

VI. Nagrody

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

2. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze Kroniki w następujących kategoriach:
- Kroniki sołeckie,
- Kroniki szkolne i organizacji samorządowych,
- Kroniki organizacji pozarządowych.
3. W każdej kategorii Komisja Konkursowa ustali trzy najlepsze Kroniki, które zajmą I, II, III miejsce.
4. Autorzy trzech najlepszych Kronik w każdej kategorii otrzymają talony o następującej wartości: za zajęcie I miejsca – 200 zł, za zajęcie II miejsca – 150 zł, za zajęcie III miejsca – 100 zł.
5. Autorzy wszystkich Kronik otrzymają dyplomy.
6. Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne dla:
- kronikarza (-y), który (-rzy) w prowadzonej Kronice zastosuje (-ą) najbardziej oryginalny element - nagroda rzeczowa Wójta Gminy Trąbki Wielkie,
- kronikarza (-y), którego (-ych) kronika zajmie najwyższe miejsce spośród kronik, które biorą udział po raz pierwszy w Konkursie - nagroda rzeczowa  Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

VII Postanowienia końcowe
1. Wyniki Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej GOKSiR (www.goksir-trabkiwielkie.pl).
2. W okresie dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników najlepsze Kroniki w każdej kategorii będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Bibliotece głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Po tym terminie Kroniki zostaną zwrócone właścicielom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac zwycięskich w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami).

4. Szczegółowych informacji o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 58 682 83 60 oraz pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

XVII GMINNY KONKURS KRONIKARSKI
„O GĘSIE PIÓRO”
IM. LIDII ORZECHOWSKIEJ

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

Nazwa  zgłaszającego Kronikę

 

Imię i nazwisko autora Kroniki

 

Numer telefonu
i adres e-mail autora Kroniki

 

Ilość tomów
Kroniki

 

Podpis zgłaszającego

 

Data zgłoszenia

 

 

 Kroniki karta

 

REGULAMIN
XVII GMINNEGO KONKURSU KRONIKARSKIEGO
„O GĘSIE PIÓRO”
IM. LIDII ORZECHOWSKIEJ

 


I. Cel
Celem Konkursu jest:
- popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
- kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
- rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
- wymiana doświadczeń wynikających z prowadzenia kronik,
- wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik w Gminie Trąbki Wielkie,
- uczczenie pamięci Lidii Orzechowskiej – byłej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

III. Patroni
Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józefa Sroki.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dokumentujące działalność lokalnych środowisk na terenie Gminy Trąbki Wielkie
2. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dotyczące 2014 roku.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie kroniki do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku (piątek).
4. Karta zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.


V. Kryteria oceny kronik
Kroniki będą oceniane pod względem:
- wartości poznawczej i dokumentacyjnej,
- estetyki, dbałości piśmienniczej i graficznej,
- językowym i atrakcyjności merytorycznej,
- pomysłowości w zapisywaniu faktów historycznych,
- autorskiego wkładu w prowadzeniu kroniki

VI. Nagrody

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

2. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze Kroniki w następujących kategoriach:
- Kroniki sołeckie,
- Kroniki szkolne i organizacji samorządowych,
- Kroniki organizacji pozarządowych.
3. W każdej kategorii Komisja Konkursowa ustali trzy najlepsze Kroniki, które zajmą I, II, III miejsce.
4. Autorzy trzech najlepszych Kronik w każdej kategorii otrzymają talony o następującej wartości: za zajęcie I miejsca – 200 zł, za zajęcie II miejsca – 150 zł, za zajęcie III miejsca – 100 zł.
5. Autorzy wszystkich Kronik otrzymają dyplomy.
6. Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne dla:
- kronikarza (-y), który (-rzy) w prowadzonej Kronice zastosuje (-ą) najbardziej oryginalny element - nagroda rzeczowa Wójta Gminy Trąbki Wielkie,
- kronikarza (-y), którego (-ych) kronika zajmie najwyższe miejsce spośród kronik, które biorą udział po raz pierwszy w Konkursie - nagroda rzeczowa  Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

VII Postanowienia końcowe
1. Wyniki Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej GOKSiR (www.goksir-trabkiwielkie.pl).
2. W okresie dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników najlepsze Kroniki w każdej kategorii będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Bibliotece głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Po tym terminie Kroniki zostaną zwrócone właścicielom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac zwycięskich w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami).

4. Szczegółowych informacji o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 58 682 83 60 oraz pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

Trąbki Wielkie, dnia 30.06.2014 r.

W dniu 27 lutego br. w sali widowiskowej GOKSiR dla uświetnienia uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w 16. Gminnym Konkursie Kronikarskim "O Gęsie Pióro" im. Lidii Orzechowskiej wystąpił zespół Zagan Acoustic. Zespół przedstawia się jako kwartet grający w 3-osobowym składzie. Tym razem jednak rozpoczął swój koncert jako duet: Paweł Zagańczyk (akordeon) - Jarosław Stokowski (kontrabas).
Po pierwszym utworze dołączył do nich Andrzej Wojciechowski (klarnet) i już kontynuowali koncert jako tercet. Zespół wykonał m.in. tango Astora Piazzolli, aranżacje muzyki izraelskiej i bułgarskiej, a także własne utwory z płyty "3+1" np. 'Tango cukrowej trzpiotki". Wyjątkowe brzmienie, dzięki

Więcej…

alt W dniu 27 lutego br. w Sali widowiskowej GOKSiR odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 16. Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej zorganizowanego pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józefa Sroki.
Do Konkursu zgłoszono 22 kroniki, które zostały wykonane przez 28 osób. Kroniki te oceniała Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili: Krystyna Redmann-Józefczyk z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – przewodnicząca oraz Karolina Biernacka z LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, Zbigniew Rogalski z Firmy Poligraficzno-

Więcej…

LICZNIK ODWIEDZIN